70 % vinnersjanse eller 30 % tap. Jeg kommenterer 1.Mosebok 11: 8-9

Shinar, Eufrat og Tigris

Ved å gi menneskene forskjellige språk spredte han dem og ga dem en sjanse til å oppfylle Guds ordre nemlig å fylle jorden. Fra den ikke ferdige byen Babel midt på den enorme sletten i Shinar ble alle menneskene som bodde på jorden ledet ut på sine reiser for å finne landet sitt. Det flate området, Shinar er mellom de to elvene, Eufrat og Tigris i dagens Irak. Fra dette stedet ble alle de som levde på den tiden spredt utover.

I fred og harmoni

For å kunne leve i fred og velstand er det helt avgjørende at mennesker forstår hverandre, vi må kunne kommunisere slik at vi kan akseptere alle de forskjellige utgangspunkt som finnes rundt i verden. Å forstå ord og setninger holder folk sammen og forhindrer misforståelser. Å ha skoler for barn som lærer å skrive og lese, gjør dem forberedt på sitt fremtidige liv i fred og harmoni.

De lyver

I dag promoteres lettvinte måter å tjene penger på som å satse på alle mulige konkurranser. Noen vinner, men de som vinner mest er spilleselskapene. Alle som spiller sett i sammenheng taper mye, veldig mye, men det som trekkes fram er de få som vinner for å få folk til å tro på tapsprosjektet. De lyver uten å kunne tas i løgn, de snakker f.eks. om 70% vinner sjanse som egentlig betyr at om man tar alle som spiller i betraktning går de med 30% tap.

Vær fornøyd med det du har

Å spille er et tapsprosjekt. Også på aksjer taper man over tid. De som tjener på aksjer, er de som stopper etter at de har tjent en del. Eller de som har greie på noe som de andre ikke har, såkalt innside handel eller de som skriver om hvordan man skal bli rik på aksjene sine. I den økonomiske komplekse verden er det kun en lov som gjelder, når noen mottar penger de ikke har tjent ved å arbeide så er det noen andre som mister de samme pengene. I gamle dager sa mor og far, «vær fornøyd med det du har»

En ekstra dimensjon

Men alt dette er vanskelig å forstå og akseptere, det som hjelper noe er utdanning, barn må gå på skole, de må gis en mulighet til å forstå, ikke bare få seg et arbeide. Men det aller viktigste med å ta utdanning er å kunne lese for å forstå Guds Ord, det gir deg en ekstra dimensjon for å oppfatte hva som foregår i verden til enhver tid.  

Forbrytelse

Det viktigste med ordforståelse er tilgang til Gud gjennom Bibelen. Å lede et folk uten skoler for alle er en forbrytelse mot Guds intensjon med å skape mennesket.

Oppfylle dine innerste ønsker

Søk Jesus Guds sønn, han passer på at du får det som er best for deg, han kan legge sammen dine personlige puslespillbiter til et harmonisk bilde i nåtid og framtid for å oppfylle dine innerste ønsker som er begravet dypt i ditt hjerte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s