Hvor gammel er jorden. 1.Mosebok 11: 1-4

Guds ordre

I 1. Mosebok 9: 1 ga Gud Sem, Ham og Jafet denne ordren; Vær fruktbare og bli mange, og fyll opp jorden! ” Gud sa, fyll opp jorden. Men her i disse versene kan vi se at de ikke hørte på Gud; de ønsket å bo i en storby.

Kraften til en folkehop

Da de begynte å bygge denne byen var hensikten å gjøre den så høy som mulig. Hva var grunnen til det? Jo de ønsket at det skulle være et høyt tårn som kunne sees overalt. De ønsket å finne veien tilbake til byen når de matet flokkene sine langt borte, de ville være sammen. Storkrigeren Nimrod kom antakelig vis med denne ideen og gav ordre om å bygge en stor by ragende mot himmelen. Og hvordan er det i dag i de store byene, det ene «tårnet» høyere enn det andre, ja jeg tror de har konstruert en bygning en kilometer rett opp. Ideen er den samme å bli sett langveis fra så folk strømmer til stedet.

Milliarder av fugler hver dag

I dag som den gang er det de få som leder og massene som følger etter. Hvis en folkehop er enig og kommer med en konklusjon, så er den ikke nødvendigvis riktig fordi de er mange. Folk i dag flytter også til byer og bor i små leiligheter og mister litt etter litt sin nærhet til naturen som vitner om Gud. Ute kan vi bli kjent med Guds mange mirakler. I dag er det stor hungersnød mange steder, mennesker sulter og finner ikke nok mat, samtidig som Gud før milliarder av fugler hver dag.

Slutter å drepe hverandre

Sannheten er at Guds natur er så overveldende at det er fullstendig uforståelig når mange mener at dette er blitt til ved en gradvis utvikling fra en enkelt celle over millioner av år. Det at det går lang tid betyr ikke utvikling, men degenerering. En metallgjenstand som blir liggende for vær og vind ruster og går til slutt i oppløsning. Celler ute i naturen uten føde vil dø, planter uten van dør, de utvikler seg ikke. Mennesker uten vann dør også. Nei Gud skapte alt sammen på seks dager og Jorden er ikke mer enn ca. 6000 år. Jorden gir mat nok til alle hvis vi deler og slutter å drepe hverandre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s