Alta fra Komsatoppen 14. april 2021

Skriker etter solen

Ja i dag er det igjen uvær i Alta, det snør ikke, men det blåser og skyene ligger ned på fjorden. Inn mot Amtmannsnesset blåser det kuling og Brattholmen skimtes så vidt gjennom et lilla skylag nede på fjorden. Mye lilla i dag. Russeluft, Rafsbotten og videre ligger dekket i et lys lilla skylag nederst med lyseblå himmel over. Over Reipas er skyene lengre oppe på himmelen, gulhvite med et kraftig grårødt sky lag lengre opp som strekker seg nordover mot sentrum. Bossekop delen av fjorden, der blåser det mindre, bris, ligger nok i ly av Kåfjordfjellene. En grå dag i Alta med få lyspunkter, Byen skriker etter solen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s