Hvor lang tid tok det Noah å bygge arken. Jeg kommenterer 1.Mosebok 11: 10-11

Skriften, første Mosebok kapittel 11 og versene 10 og 11:

«Dette er Sems slekts bok. Sem var hundre år gammel og ble far til Arpaksjad to år etter vannflommen. Etter at han hadde blitt far til Arpaksjad, levde Sem i fem hundre år, og han ble far til sønner og døtre.»

Noah og hans familie

Jafet

Da Noah var fem hundre år gammel ble han far til Sem, Kam og Jafet og Jafet var sannsynligvis den førstefødte av Noahs tre sønner og kunne ha blitt født da Noah var 500 år ca. 50 år før Noah startet å bygge Arken. Sem ble født da Noah var 502 år. Mange mener at Noah bygde på arken i 100 år, men det er ikke riktig. Da Gud talte til Noah om å bygge arken var allerede Sem kam og Jafet voksne og hadde sine koner. Den tiden Noah og hans familie brukte på å bygge arken kunne ha vært ca. 50 år.

Sem

Jeg vil nå gå gjennom Sems familie fram til Abraham. Sem ble 600 år og fikk Arpachshad da han var 100. Arpachshad fikk Sjelah da han var 35 og ble 438 år. Sjelah fikk Eber da han var 30 og ble 433 år. Eber fikk Peleg da han var 34 og ble 464 år. Peleg fikk Reu da han var 30 og ble 239 år. Reu fikk Serug da han var 30 og han ble 239 år. Serug fikk Nahor (bestefar til Abraham) da han var 30 og ble 230 år   Nahor fikk Tarah da han var 29 og ble 148 år. Tarah ble far til Abraham, Nahor og Haran, den førstefødte. Tarah ble 205 år.

Abraham

Noah ble 950 år, sønnen Sem levde 600 år, og vi ser at alderen til slekten etter hvert gikk ned til mellom 140 og 200 år, Abraham ble for eksempel 175 år.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s