Vær fruktbare og bli mange. Mine kommentarer til Første Mosebok kapittel 9 og vers 7

Skriften;

Og dere, dere skal være fruktbare og bli mange. Fyll opp jorden i stort antall, og dere skal formere dere på den

Nyfødte

Igjen vil jeg si og gjøre det klart, at å få barn er en velsignelse, omstendighetene spiller ingen rolle, vi må respektere det nyfødte livet som et selvstendig individ og ta vare på barnet som er skapt i Guds bilde. Det ufødte barn er fra første sekund et eget menneske med egen DNA. Vi har ingen rett til å drepe det. Moren eier ikke sitt barn, men plikter å passe på og verne om Guds hellige eiendom.

Gud er i stand til å sette alle puslebitene i ditt liv sammen til et fullkomment bilde.

Gud er god og dyktig, i ham er alt vi trenger. En mor som tar vare på og føder fram et barn vil Gud velsigne med alt godt, ta imot ett nytt liv med takksigelse. Kjære gravide mor, du som bærer på det ufødte barn la ingen overbevise deg om at omstendighetene ødelegger ditt framtidige liv, takk Gud og Han vil legge alt til rette for deg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s