Har du såret og behandlet noen urettferdig og dårlig noen gang?.

Hvordan forandre seg

Hva om du har behandlet noen dårlig, hva skal du gjøre? Jesus døde for dine synder, godtar han at du sårer eller mishandler mennesker, nei, selv om du er frelst så har du ingen lisens til å synde, og det er ikke det Jesus ga deg, og led for deg på korset. Det han gjorde var å tilgi din syndige personlighet. Han gav deg muligheten til å forandre hjertet ditt, din ånd som er ditt senter, men dine tanker, ditt tankesett blir ikke automatisk forandret. Det er grunnen til at Jesus sier at vi må omvende oss, endre miljøet vårt, det som påvirker oss og som leder til våre konklusjoner og resonnementer.

Du føler Guds nærvær

Slutt å motta ideer fra djevelen og begynn din reise i Guds mektige ord. Porten er trang og stien smal, og å forandre ditt tankesett tar tid, tålmodighet, innsats og tro. Du må hver dag korsfeste ditt kjød med sine fem sanser, det er tungt i begynnelsen, men når sinnet begynner å fungere skikkelig i henhold til Jesu ord, overgir kroppen seg og livet blir lettere og mer behagelig i Guds herlighet og din sjel reagerer på Den hellige ånd, du føler Guds nærvær.

Ja nettopp du

Hvorfor skal du leve et kjedelig liv med Jesus når «Las Vegas» står og venter på deg. Dette er en myte som overhodet ikke stemmer. Jesus setter deg fri fra syndens tvang, syndens by, Las Vegas derimot presser deg dypere og dypere inn i syndens fengsel helt til du ikke finner veien ut. Denne verden ligger i mørke og blir bare mørkere til det svartner for deg. Men lyse finnes der hele tiden som du kan installere så du belyser verden, hvem jeg, ja nettopp du. Be lyset in og Han tar bolig i deg og lyser for deg med lysende Ord. Og istedenfor løgn og ufred vil Guds herlighet, fred og forsoning følge deg. Ordet er i din munn, be Jesus inn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s