Guds folk, det edle oliventre og de naturlige grenene.

Guds folk, det edle oliventre og de naturlige grenene


Follow My Blog

Utfrieren skal komme fra Sion

Apostelen Paulus sier i Romerbrevet her i vers 1 og 2; «Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent seg.» og i vers 26 og 27 slik; «og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Sion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er Min pakt med dem når Jeg tar bort deres synder.

Israel er Guds folk og kirken er ikke Israel

Israel var grener på det edle oliventre, men ble brukket av på grunn av vantro slik at vi som var grener på et vilt oliventre kunne bli podet inn i det edle oliventreet. Men utfrieren skal komme fra Sion og ved tro pode inn igjen de naturlige grenene. Israel er Guds folk og kirken er ikke Israel. Jesus har to grupper frelste, de ikke jøde kristne og det israelske folk ved tro på Ham. Gud har ikke forkastet sitt folk. Alle de tusener som mener at kirken har overtatt Israels plass som Guds folk kan enten ikke ha lest Bibelen eller elegant hoppet over Romerbrevet kapittel 11.

Hevder å være en kristen

Den som velsigner Israel skal Gud velsigne, men den som forbanner Israel skal Gud forbanne. Så ta deg i vare du som hevder å være en kristen, men benekter Guds folk. Jesus elsker deg og inviterer deg inn i Guds rike se Romerbrevet kapittel 10 versene 9 til 13

new content delivered directly to your inbox.