Gud’s navn.

Det finnes bare en Gud, og Hand navn er YHWH


Gud’s navn

Det finnes bare en Gud, og Hans navn er YHWH, original teksten for Det Gamle Testamentet er Hebraisk og navnet for Gud er disse fire konsonantene YHWH. Mellom disse fire konsonantene plasseres tre vokaler. Ingen i dag har hørt Guds navn og vet med sikkerhet hvordan det uttales, men en ting er sikkert, Herren er ikke ett av valgene, Herren er ikke ett navn, men en tittel. YHWH er brukt 5000 ganger i Det Gamle Testamentet og var helt fra begynnelsen av Guds navn og ble kommunisert til de første menneskene Adam og Eva. I dag prøver Skolerte personer seg med flere varianter av vokaler som; YeHoWaH, uttalt Jehova, eller YaHWeH, uttalt Jave.  Imidlertid ingen vet med sikkerhet hvordan Guds navn uttales. Jeg har valgt å bruke Yahweh som den engelske bibelen World English Bible bruker.

Get new content delivered directly to your inbox.