Hvor kommer Egypterne og Filistrerne fra. Jeg kommenterer 1.Mosebok 10: 6-14

Nimrod

Et av barna til Ham, Noahs sønn, var Mizraim, fra ham kom Egypterne, Mizraim er det Hebraiske navnet på Egypt.  Mizraim fikk Casluhim, fra ham kom filistrene som i dag holder til i Gasa. Og fra Kusj en av sønnene til Ham kom, Nimrod, en mektig konge som hersket over Assyria og bygde flere byer blant dem, den store byen Ninive.

Være fruktbare og fylle jorden

Nimrod samlet også alle menneskene på en stor slette i Shinar. Nimrod var en hersker og tyrann og mest sannsynlig kommanderte byggingen av Babels tårn som en demonstrasjon mot Gud’s ord om at menneskene skulle være fruktbare og fylle jorden. På den tiden snakket alle sammen ett språk slik at de kunne samarbeide.

Hvor Gud ikke syns

De som bodde på jorden den gang var enten nomader, håndverkere, lærere tjenere eller soldater. De som reiste langt av gårde var soldatene eller nomadene med sine flokker, og et stort tårn ville kunne bli sett langveis fra så alle fant tilbake til byen, Babel.  Nimrod ville gjøre hele verden urban, få full kontroll over alle, pakket sammen i en kjempestor by. Dette ligner litt på det som foregår i verden i dag, flere og flere drar fra landet og inn til de store byene hvor Gud ikke syns og i Norge sentraliserer vi alt vi kan.

Fra blomster

En gang i Norge ble det produsert melkekartonger med blomster på. En spørreundersøkelse viste at barna trodde melken kom fra blomster. I naturen kan du finne tusenvis av bevis på at Gud eksisterer og har skapt alt og at Gud er en superintelligent og skapende Gud som har en unik plan for deg, Han er den eneste som kjenner deg, til og med bedre enn du selv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s