Fra hvem kommer Israel og Jødene fra. 1.Mosebok 10: 15-23

Slekts-linjen

Noah forbannet sitt barnebarn Kanaan, sønn av Ham. Kanaans sønner befolket territoriet fra Sidon i Libanon så langt som til Gaza, dette området inkluderer i dag hele det moderne Israel. Sem, Noahs sønn, var ikke den førstefødte, men fra ham kom hebreerne, Israel, Jødene og også syrerne. Fra Sem kom slekts-linjen som ledet fram til Josef og Maria, far og mor til Jesus.

Velg Jesus

Gud hadde en plan for å ta tilbake makten fra djevelen, bare et menneske kunne klare det fordi Gud hadde gitt menneskene all autoritet over jorden som menneskene igjen gav fra seg til djevelen. Fra Sem kom Jesus, født av Maria gjort fruktsommelig av Den Hellige Ånd for å ta bort fra alle mennesker deres synder. Men det er ingen tvang, mennesket har sin egen frie vilje, men Gud gav oss sitt Gudommelig råd i femte Mosebok. Jeg setter i dag foran dere liv og død, velg liv. I dag er Jesus satt foran deg. Jesus sa «Jeg er vegen, sannheten og livet, Guds råd er; velg Jesus.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s