Guds vredes tidsalder.

Helt uforståelig

Dette er et forord til den siste boken i Bibelen, Åpenbaringen, jeg forstår ikke hvorfor den kalles Åpenbaringen, for i første vers kaller Johannes boken for Jesu Kristi Åpenbaring som Gud gav til Jesus og Jesus ved en engel gav den videre til Johannes på øya Patmos. Og enda mer uforståelig er at de norske oversettelsene kaller boken for Johannes åpenbaring, noe jeg ikke har funnet i noen andre land, men jeg har ikke lest alle. Johannes hadde ingen åpenbaring, han var en lydig gjenfødt kristen «sekretær» fylt med den Hellige Ånd som skrev ned det han så da han vår i ånden, i Jesu verden. Deretter sendte Johannes boken til de syv menighetene i Lille Asia.

Bli rykket opp samtidig

Vi er på vei inn i en ny tidsalder som blir preget av Guds vredes dom. Etter storflommen da verdens befolkning startet på nytt, sa Gud at mennesket er ondt fra begynnelsen. Det finnes ingen gode mennesker alle er født onde. Alle politiske uttalelser har en ond skjult agenda. De menneskene som er «gode» er styrt av Gud gjennom Jesu Ånd, Den Hellige Ånd. Bibelen sier at de som tror på Jesus i sitt hjerte og er fylt med den Hellige Ånd og Guds Ord vill bli rykket opp og inn i himmelen helt plutselig og alle sammen samtidig.

Holocaust var ingenting

Den Hellige Ånd følger også med og forlater denne jorden og ondskapen fra djevelen får fritt utløp. Den som holdt helvete tilbake fra å overta jorden er nå borte og ubeskrivelige grusomheter får fritt utspille seg. Holocaust var ille hvor 6 millioner Jøder mistet livet, like mange som hele Norges befolkning. Det var jo helt forferdelig og umulig å ta det inn over seg for de som ikke opplevde krigen, meg inkludert. Men utfra den siste boken i Bibelen, Åpenbaringen kan jeg si at Holocaust var ingenting sammenlignet med det som vil komme i Guds vredes tidsalder.  

Treffer alle mennesker

Under andre verdenskrig var det Menneskenes forferdeligheter som rådet, men det som nå kommer er Guds vrede, Gud har fått nok av urettferdigheter og forfølgelse av sitt hellig folk. Guds vrede kan ikke sammenlignes med menneskers vrede. Det finnes bare en frelse fra vreden og det er Jesu navn, det eneste navn som kan frelse mennesker og plassere deres bolig i Himmelen sammen med Gud. Opprykkelsen av de frelste finner sted før de forferdelige hendelser tar til, djevelens forfølgelse av alle mennesker og Guds vredes dommer. Å ta imot Jesu frelse er den eneste måten å unngå dette grusomme helvete som vill slå i alle retninger og treffer alle mennesker som da befinner seg på jorden.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s