Mennesklig forstand eller Guds visdom. Jeg kommenterer 1. Mosebok 11: 26-30.

En storslått handels metropol

Hva fortelle Ur i Kaldea oss, den byen som Abraham, eller da Abram, vokste opp i. En av oldtids byene som er mest dokumentert gjennom arkeologisk utgravning. Etter min mening viser denne fantastiske byen oss at menneskene ikke har utviklet seg til det bedre, hverken intellektuelt eller fysisk. Adam og Eva brakte synden in i verden og siden da har alt degenerert, også vår hjerne. Ur var en storslått handels metropol med pulserende liv og kultur av mange varianter.

Nilgiri-åsene

I dag er dette vanskelig å forstå, for utgravningene ligger langt inn i landet Irak i en ørken langt fra Persiabuktens vann og Eufrats og Tigris utløp. Men skinnet bedrar, Persiabukta har i løpet av alle disse tusener av år trukket seg tilbake lenger syd, der den ender i dag i Kuwait.  Men på Abrahams tid lå Ur ved havet og elveutløpene. Det var et travelt handelssenter for både karavaner og båter, det er funnet edelstener som stammer helt fra Nilgiri-åsene i Sør-India.

Avløpsgrøfter

Storbyen Ur hadde en befolkning på ca. 60,000 og en indre bykjerne omgitt av en beskyttende bymur på flere mil. Husene var vell utviklet med flere rom og ofte i to etasjer. Bygningene, både bolighus, større hus og skoler lå vanligvis omkring en stor plass, et torg hvor handel og annet foregikk. Husene hadde stue og soverom, gjesterom og også sanitære rom med avløp til kloakksystemet.  Under alle husene i Ur var det utgravd avløps grøfter på ca. 10 meters dybde støttet opp med kraftige keramikk ringer eller små rør og alt virket som en effektiv kloakk.

Et fantastisk tempel

Byen hadde skoler for barna, men også universiteter med grundig opplæring i avansert matematikk, grammatikk og astrologi. Innbyggerne i Ur var et intelligent og velutdannet folk.  Men de hadde lite eller intet forhold til YHWH, Gud, de tilba månen og andre guder og bygde et fantastisk tempel midt i den indre bykjernen beskyttet av den kraftige bymuren.

Tera far til Abraham.

Her vokste Abraham, da Abram, opp og fikk sin utdanning. Abraham giftet seg med Sarai, hvis navn Gud senere endret seg til Sara. Nahor Abrahams bror giftet seg med Milcah, en datter av Haran. Haran hadde to døtre, Milcah og Iska. Ingenting blir fortalt om Sarahs mor eller Abrahams mor, men senere lærer vi at Sarah var Abrahams halvsøster. Abraham fikk først navnet Abram; Gud endret senere navnet til Abraham. Abraham hadde to brødre, Nahor og Haran, Haran var den førstefødte, og han døde i Ur, hjembyen til familien Tera far til Abraham.

Jordskjelv, sykloner og tsunamier

Men selv om UR beboerne var intelligente og vel utdannet manglet de visdom og kjærlighet. Visdommen kommer fra Gud og kjærligheten kom først til menneskene med Jesus Kristus. Slik er det også i dag, uten Gud styres landene og verden med menneskelig forstand og utdanning noe som fører til den ene katastrofen etter den andre. Ta imot Jesus og få visdom og kraft. Men, kan du si katastrofene kommer likevel i form av jordskjelv, sykloner og tsunamier. Nei ikke for deg om du er i Jesu hender, på Genesaretsjøen stilnet Han stormen og bølgene så store som hus. Og hans disipler ble fullstendig sjokkert og skjønte at de ikke visste hvem deres venn var, de sa: hvem er dette som både vind og sjø adlyder.  Jesus ved din tro beskytter deg, helbreder deg, gir deg visdom og kjærlighet i ditt hjerte.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s