Boka du blir klok a

Guds kjærlighets brev til deg og meg


Alt bare kollapser

I Matteus kapittel 24 taler Jesus om framtiden da den fysiske verden vil løse seg opp og falle fra hverandre og Gud’s lover settes ut av funksjon. Alt dette kaoset er ett resultat av den forbannelse som Adam og Eva innførte ved sin ulydighet, som Jesus utrykte at himmelens krefter skal rokkes. Verden i dag lider under det faktum at alt har gradvis utviklet seg under denne forbannelsen og bare blir verre og verre og vil fortsette slike inntil alt bare kollapser. Denne verden imidlertid kan ikke forstå dette problemet eller ta det inn over seg. Det er bare ett middel som fungerer og løser alt dette til det gode, nemlig Gud’s visdom som Han har beskrevet utførlig i sitt kjærlighets brev til alle mennesker også deg og meg, i boka du blir klok a.  

My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.