Gud’s kjærlighets ord til deg

Guds kjærlighets brev til deg og meg


Skal rokkes

I Matteus kapittel 24 taler Jesus om framtiden da den fysiske verden vil løse seg opp og falle fra hverandre og Gud’s lover settes ut av funksjon. Alt dette kaoset er ett resultat av den forbannelse som Adam og Eva innførte ved sin ulydighet, som Jesus utrykte at himmelens krefter skal rokkes.

inntil alt bare kollapser

Verden i dag lider under det faktum at alt har gradvis utviklet seg under denne forbannelsen og bare blir verre og verre og vil fortsette slike inntil alt bare kollapser. Denne verden imidlertid kan ikke forstå dette problemet eller ta det inn over seg. Det er bare ett virkemiddel som fungerer og løser alt dette til det gode, nemlig Gud’s visdom som Han har beskrevet utførlig i sitt kjærlighets brev til alle mennesker også deg , i Bibelen som gir deg visdom og leder deg til det eneste navnet ved hvilket du kan bli frelst, Jesus Kristus.  

My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.