Engelskmenn ser ut som og oppfører seg som Engelskmenn. Jeg kommenterer Første Mosebok kapittel 10 og vers 5

Skriften, Første Mosebok kapittel 10 og vers 5;

«Fra disse spredte hedningenes kystbefolkning seg innover i landene sine, hvert folk med sitt tungemål og sine slekter, i sine egne folkeslag.»

Engelskmenn ser ut som og oppfører seg som Engelskmenn

Utfra vers 5 ser vi at hvert land har sitt folk og sitt språk, og at et land blir bygget opp av familier. En nasjon har sin egen personlighet og sitt eget unike folk og sitt spesielle språk. Engelskmenn ser ut som og oppfører seg som Engelskmenn og Franskmenn som Franskmenn, Kinesere som kinesere osv. Eller for oss Normenn, vi kan ikke bli Svensk eller en Svenske Norsk. Men gråsoner er alltid der.  

Gud har sagt det til alles beste

Slik har Gud skapt det for styrke og samhold, det er ikke en styrke for de enkelte nasjoner å blande seg ved ekteskap. Det kan virke gammelmodig og gått ut på dato, men Gud har sagt det til alles beste, både for den enkelte og landet som helhet. Likevel har Gud også sagt at vi skal ta vare på flyktninger, enker og foreldreløse, de er ikke en utgift eller en fare, derimot en resurs som bringer Gud’s velsignelse over nasjonen.  

Familien

Språket og samvær i grupper er avgjørende for fred og sameksistens. Og det byggematerialet som holder alt fast og i balanse er familien. Hva er en familie; barn og noen som passer på dem, far og barn, mor og barn, men den vanligste konstellasjonen er far og mor som passer på og tar vare på barnet sitt eller barna. Sterke familier betyr sterke land. Og de som ikke får barn er også barn til noen eller er blitt tatt vare på av noen. Uansett sammensetning av mennesker som holder sammen så er det en familie og vil styrke seg selv og landet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s