Stammer alle mennesker fra Armenia, Kina eller Egypt? 1.Mosebok 10:32

Edens Have

Etter flommen startet livet på jorden om igjen, hvordan skulle det gå denne gangen, ville de klare seg mot Guds vrede og hvor stammer alle mennesker fra. På toppen av Ararat-fjellet der Noah og hans familie, i alt 8 personer, forlot trekassen etablerte de seg. 8 mennesker i alt. Alt på jorden startet i Edens Have, som godt kunne ha ligget i nærheten av Ararat området, der kilden til de fire elvene lå som vannet Edens Have.  

I hjertet av Armenia.

Menneskeheten startet med Adam og Eva, og deretter på nytt med Sem, Ham og Jafet, det var begynnelsen. Og hele verdens befolkning spredte seg derfra. Begynnelsen er verken fra Kina eller fra Egypt, men fra toppen av Ararat-fjellet som tidligere er beskrevet å ligge i hjertet av Armenia. I det gamle testamentet var Ararat hele Øst-Armenia, Perserne kalte fjellet Ararat for Kuhi Nuh som betyr Noas fjell. Oppe i fjellene et sted ligger nok Arken begravet i snø og is kanskje på ca. 5000 meter over havet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s