En kone til Isak første del ; Jeg kommenterer1.Mosebok 24: 1-9.

Uten livet er vi levende døde, uten sannheten går vi bakover istedenfor framover og uten veien blir alt bare rot uten mål og mening.

Sorg

På dette tidspunktet var Abraham 140 og Isak 40, og Abraham mente at det var på tide for sønnen å gifte seg. Tre år hadde gått siden moren Sarah døde, men han sørget fortsatt over henne, kanskje Abraham håpet at en kone ville hjelpe Isak til å få tankene bort fra morens død.

Tro

Abraham hadde en trofast og smart tjener, Eliezer fra Damaskus, som sverget at han ville gå og hente en kone til Isak fra Abrahams familie i Haran-området i den nordlige delen av Mesopotamia. Eliezer hadde vært en god og trofast tjener; Men Abraham hadde ikke sin tro i mennesker og heller ikke i sin trofaste tjener Eliezer, og han sa til ham. “Så vil jeg ta deg i ed ved Herren, himmelens og jordens Gud, at du ikke skal ta en kone til sønnen min blant døtrene til kana’aneerne, som jeg bor iblant. Men til mitt eget land og til slekten min skal du dra og hente en kone til min sønn Isak.»

Uten veien blir alt bare rot

Dette er sannheten også for oss, mennesker er ikke til å stole på og de er ikke gode, ikke noen, venner finnes, men ikke gode og ikke til å stole på om presset er stort nok. I alle sammenhenger i denne verden trenger vi Guds Hellige Ånd som kan veilede oss i alle gjøremål både store og små, i alle tanker som vi tenker både angående trivielle saker og de som vi tror er viktige. Også når vi forholder oss til andre mennesker trenger vi Guds Ånd. Gud er god og kjærlighet, men uten Den Hellige Ånd så forstår vi ikke hvordan vi skal oppføre oss eller tenke, uten Guds Ånd er vi hjelpeløse. Vi må finne livet, sannheten og veien. Uten livet er vi levende døde, uten sannheten går vi bakover istedenfor framover og uten veien blir alt bare rot uten mål og mening.  

Velsignelser

Abraham stolte på sin Gud, men han ventet ikke bare på at ting skulle skje av seg selv, han gjorde alle de nødvendige forberedelsene, som å la tjeneren Eliezer sverge på ikke å ta den lette veien og velge en kone til Isak blant døtrene i Kana’an. Eliezer måtte reise helt til Mesopotamia og lete etter en kone blant Abrahams familie. Abraham “satte sinn hånd til” oppgaven, og så kunne Gud velsigne Eliezers arbeid med å finne en kone til Isak.

På sofaen

Det samme gjelder deg og meg i dag, Gud i Jesus velsigner alt det du “setter hånden din til som ikke går imot Guds Ord”, men “på sofaen” er det ingen velsignelser å finne. Det aller viktigste vi gjør for å styrke bønnens og velsignelsens kraft er å lese, studere og meditere på Guds Ord i Bibelen som er Jesus Kristus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s