Globalisme uten landegrenser. Første Mosebok 11:6-7.

Språk

Gud sa at alle menneskene på jorden var ett folk, hva var det som forente dem? Ja, språket, de snakket de samme ordene, de kunne forstå hverandre. Er dette bra eller dårlig, hvis Gud er leder er det bra, men menneskene vil alltid prøve å finne smarte ledere som overbeviser, ledere de kan stole på og lytte til og akseptere.

Bred motorvei

Dette får mange til å slutte å tenke selv å følge de få. Dette er hva som skjer i dag, store fagforeninger har store møter med automatiske oversettelse. I dag blir byene større og fagforeningene sterkere, og de kjemper for et godt liv uten den sanne Gud. De ser etter den brede motorveien som ser forlokkende ut, men fører til katastrofe.

Samarbeide

Uten Gud gjør vi så godt vi kan, men puslebitene er for mange til at vi kan sette bildet sammen og ta riktige beslutninger. Det er ikke bare hva vi bestemmer oss for, men også når. Gud kjenner oss og vet hva som er og hva som kommer. I Babels tårns tid snakket alle samme språk og kunne samarbeide.

Alle søker til Babels tårn

I dag ser vi hvordan verdens ledelse prøver å få til det samme, en verden uten landegrenser, med felles målsetting, det kalles globalisme. De mener at verden bør være som en enste stor by, sentralisert med store rådhus, store sykehus, store politisentra og enorme kjøpesentra så langt fra kysten eller landsbygda at alle etter hvert søker til Babels tårn for å nyte godt av alt sammen.

Du kan hoppe av og på som du vil

Kanskje du ønsker å stige av det globale toget, er det mulig, nei ikke av denne verden, alle utgangene er stengt du kommer ikke av, det sentraliserte samfunnet styrer dine valg. Men det må da finnes en mulighet, ja det finnes en, men bare en, Han som meldte seg ut og ble hengt på et tre til alles forbannelse og synder. Du kan flytte Guds rike inn på toget og miraklet skjer, da kan du hoppe av og på som du vil. I Guds rike er du fri om du kjenner sannheten. Sannheten setter deg ikke fri, bare om du kjenner den, eller mere riktig Ham.

«Jesus kom inn i mitt liv, jeg vet jeg gjør mye galt, tilgi meg og led meg inn på din sti»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s