Guds kjærlighets brev.

Skal rokkes

I Matteus kapittel 24 taler Jesus om framtiden da den fysiske verden vil løse seg opp og falle fra hverandre og Gud’s lover settes ut av funksjon. Alt dette kaoset er ett resultat av den forbannelse som Adam og Eva innførte ved sin ulydighet, som Jesus utrykte slik; «himmelens krefter skal rokkes.»

Inntil alt bare kollapser

Verden i dag lider under det faktum at alt har gradvis utviklet se fra det tidspunkt da forbannelsen ble aktivert av Adam og Eva. Dette vil bare blir verre og verre og vil fortsette slike inntil alt bare kollapser. Denne verden imidlertid kan ikke forstå dette problemet eller ta det inn over seg.

Den som påkaller Jesu navn

Det er bare en løsning som fungerer og omgjør alt sammen til det gode, nemlig Gud’s visdom som Han har beskrevet utførlig i sitt kjærlighets brev til alle mennesker også deg, Bibelen som viser deg veglederen og trøsteren Den Hellige Ånd, Han er det som kan lede deg til det eneste navnet i universet ved hvilket du kan bli frelst, Jesus Kristus. Hvordan? Jo det er bare å be Ham å ta over, innrøm at du er en synder og gi styringen over i Jesu hender, for den som påkaller Hans navn skal bli frelst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s