Gud eller penger

Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.


Vi har ett valg og uten Jesus velger vi feil

Moses skrev de fem første bøkene i Bibelen og i det første verset bruker Moses Elohim for Gud. Elohim er et flertalls ord som peker på at alle tre, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd var med på skapelsen. Ordet Elohim beskriver ikke nødvendigvis den eneste Guden, men skrevet med Stor E viser det likevel til Gud, YHWH. Ellers kan elohim beskrive hva som styrer og bestemmer, for eks. hvis penger og status styrer våre liv, er penger og status vår elohim. Slik uttrykte Jesus det samme i Matteus’ evangelium kapittel 6 og vers 24; «Ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Slik jeg forstår dette verset er at ved å tjene YHWH den eneste Gud så kan du ikke la penger styre dine handlinger, du vil hate og forakter pengenes makt over mennesker. Eller motsatt, hvis du lar pengene bestemme dine valg og handlemåter så er det umulig for deg å tjene den eneste Gud, da hater og forakter du YHWH.  Ganske radikalt, synes du ikke? Jesus var radikal og pengeelskerne og status dyrkerne hatet og foraktet Ham og derfor hengte de ham opp på ett kors.

Get new content delivered directly to your inbox.