Dødsdom. Mine kommentarer til første Mosebok kapittel, 9 og vers 6;

Dødsdom

Skriften: «6 Den som utøser et menneskes blod, skal få sitt blod utøst av mennesker. For i Guds bilde gjorde Han mennesket.”

Årsaken til dødsdommen

Dette verset gjør dødsstraff rett og lovlig. Men saken må undersøkes grundig om blodsutgytelsen var forsettlig eller ikke. Gud’s motiv for dødsdommen er overraskende og ikke veldig kjent. Gud skapte mennesket i sitt bilde, og når drap blir begått, blir noen som er av Gud drept. Vi er av Gud’s ånd og åndene kommuniserer med hverandre, blod snakker til blod. Årsaken til dødsdommen er at Gud skapte mennesket i sitt bilde og at bildet er knyttet til Gud, ingen mennesker er her på jorden alene, men vandrer her som Gud’s verdifulle eiendom og som Gud’s sønn døde for.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s