Men for mange er det nå for sent. Jeg kommenterer. Åpenbaring 1:1-9.

En fantastisk virkelighet

Denne Åpenbaringen ble gitt fra Gud til Jesus ikke fra Gud til Johannes. Johannes befinner seg på øya Patmos rett utenfor nåværende Tyrkia som straff for at han vitnet om Guds Ord Jesus Kristus. Johannes var en åndsfylt kristen som stadig vekk var i ånden, det vil si i Guds og den gjenoppståtte fra de døde, Jesus sitt rike. Dette riket en åndelig verden hvor Gud og Hans engler og Hans virkelighet befinner seg, en virkelighet som er mye mer fantastisk og fullkommen enn den verden vi lever i.

Mektig fossefall

En søndag på Patmos befant Johannes seg i ånden, i Guds verden og der møtte han Jesus i sin åndelige, sin virkelige skikkelse. Jesu øyne var som ild, Hans ansikt var som solen på sitt sterkeste og hans stemme lød som et mektig fossefall. Jesus fortalte Johannes om hva som kom til å hende i fremtiden og ba han skrive det ned og sende det til de syv kirkene i Lilleasia nåværende Tyrkia. Johannes elsker Jesus og kjente Ham som menneske, men også alt hva Jesus fortalt mens Han var på Jorden.

Med sin brud

Her kommer noen fakta som Johannes fremhever: Jesus var er og skal komme, var er historie, er, det nåværende som gjenfødte opplever med Jesus nå, og skal komme er i fremtiden og det er det Åpenbaringen handler om. Jesus vill vise seg som alle kongers konge, Han renser mennesker fra deres synder i Hans blod. Jesus skal komme, Hans andre komme, med skyene, det er de opprykkede som følger Jesus og Hans englehær på sin ferd for å feire bryllup med sin brud Hans hellige menighet.

For sent

Da skal hele verden se Ham midt i trengselstiden, også Jødene som fikk Ham korsfestet. Alle skal nå forstå at Jesus er Guds sønn og hele jordens frelser, men for mange er det nå for sent og de jamrer seg, de har bunnet seg til djevelen. De som er frie kan fortsatt ta imot frelsen og komme til himmelen istedenfor en lidelse i den flammende ildsjøen for all framtid. Men på den tiden koster frelsen alt her på jorden, som gjennom ild.

Bryter helvete ut på jorden

Jesus er Alfa og Omega som Gud er Alfa og Omega. Jesus var fra begynnelsen med før noe var skapt, da var det ingen tid som virket, solen og månen og stjernen var ikke der, Jorden var ikke der, men en perfekt himmel hvor Faderen, Sønnen og Den Hellig Ånd eksisterte med sin enorme englehær. Gud og Jesus er også Omega det siste hvor tiden ikke råder mer og hvor lysene er borte, Gud er lyset og Himmelen er på Jorden som er total renovert. Men før det bryter helvete ut på jorden som vi skal se i denne boken, Jesu Kristi Åpenbaring.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s