Forlat din familie. Jeg kommenterer 1. Mosebok 12: 1-3

Gud og deg

Gud snakket med Abraham og ba ham dra til Kanaan. Abraham fikk beskjed om å forlate familien sin for å reise alene med Sarah (Sarai). Gud ønsket å være alene med Abraham, uten at det var noen forstyrrende faktorer til å påvirke ham. Dette var viktig for forholdet mellom Gud og Abraham, og det er også viktig for hvordan vi forholder oss til Gud.

Forlat din familie

Kristne, venner og menigheter kan være gunstige, men kan også være forstyrrende og føre deg bort fra Guds vilje. Her i tilfellet med Abraham fikk presset fra Nahor, Lot og resten av familien ham til å akseptere å ta med seg nevøen Lot mot Guds vilje, Gud ba Abraham å forlate familien ikke ta den med seg.

Å bli velsignet

Gud ba Abraham om å forlate sin fars hus og dra dit hvor Gud ville vise ham, og så ville han velsigne ham og velsigne dem som velsignet ham og forbanne dem som forbannet ham, og alle familiene på jorden ville bli velsignet. “

Med forbehold

Gud lovet Abraham store ting, men det var med betingelser: «La familien din og deres innflytelse bli tilbake, og bli hos meg, bare du og din kone. En annen betingelse var å gå dit Gud viste ham og lytte til Guds instruksjoner.

Å lytte nøye

Abraham adlød ikke Gud, men du kan si: “Jo det gjorde han, han bare tok med seg Lot, det kan da ikke være så ille”. Når Gud ber deg om å gjøre noe, er det bare å gjøre nøyaktig det Han ber deg om, slik at du kan unngå trøbbel. Lot skapte mange vanskeligheter og farlige situasjoner, ikke bare for Abraham men også for Israel lenger fram. Abraham adlød ikke, men Gud førte ham etter hvert på rett spor. Han vil gjøre det samme mot deg; bare lytt nøye etter når han taler til deg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s