Blog

Jesus lengter etter å møte deg

Kjære venn, du trenger ingen kirke, pastor eller prest for å invitere Jesus inn til deg. Sannheten er at Han lengter etter å bli kjent med deg, her er et forslag; «Kjære Jesus ta bolig i meg og ta over styringen, bli herre i mitt liv, jeg vet jeg har mangler og gjøre gale ting, tilgi meg Jesus, frels meg og led meg inn i ditt rike og fyll meg med din Hellige Ånd.» Her er noen bibel ord som kan befeste din invitasjon, Romer brevet kapittel 10 og versene 9 til 13. Kjære venn jeg håper vi møtes i himmelen.