Hva eller hvem var Haran? Jeg kommenterer 1.Mosebok 11: 31-32

Kanaan

Virker som Haran, broren til Abraham (Abram), var mye eldre enn han og Nahor og hadde døtre som Nahor kunne gifte seg med. Haran døde i Ur i Kaldea, og resten av familien bestemte seg for å flytte Nordvest til landet Kanaan.

Storfe flokker av storfe, sau, geiter og duer

De dro langs en mye brukt handelsrute hvor store karavaner reiste med kameler og andre dyr som kunne fraktet varer for å handle i byer langs ruten. Her kunne familien Terah kjøpe det de trengte. Det var en lang reise, men de hadde mye storfe og flokker av sau og geiter også duer. Dette var deres måte å leve på, de flyttet fra sted til sted for å finne mat til dyrene sine.

Terah dør

Etter lang tid, sannsynligvis år, ankom de Haran og bestemte seg for å bli der. Jeg antar at stedet de stoppet og bodde på var fruktbart med mye vann og forsyninger, og at Terah familien kalte stedet for Haran etter sin avdøde sønn og bror. Der døde Tera 205 år gammel, og Abraham og hans kone var klare til å fortsette lenger vest til Kanaans land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s