Stadig, antakelig hver dag må vi gjøre valg, noen vanskelige andre lette, men er våre valg riktige, er de til vårt beste.

Hva er det som styrer våre liv?

Moses skrev de fem første bøkene i Bibelen og i det første verset bruker Moses Elohim for Gud. Elohim er et flertalls ord som peker på at alle tre, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd var med på skapelsen. Ordet Elohim beskriver ikke nødvendigvis den eneste Guden, men skrevet med Stor E viser det likevel til Yahweh den eneste Gud. Ellers kan elohim beskrive hva som styrer og bestemmer, for eks. hvis penger og status styrer våre liv, er penger og status vår elohim vår gud.

Hva bestemmer dine valg?

Slik uttrykte Jesus det samme i Matteus’ evangelium kapittel 6 og vers 24; «Ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon

Jesus var radikal

Slik jeg forstår dette verset er at ved å tjene Yahweh den eneste Gud så kan du ikke la penger styre dine handlinger, du vil hate og forakter pengenes makt over mennesker. Eller motsatt, hvis du lar pengene bestemme dine valg og handlemåter så er det umulig for deg å tjene den eneste Gud, da hater og forakter du Yahweh og også hans sønn Jesus Kristus og alle som følger Ham.  

I Åndens makt på jorden og i Guds herlighet i Himmelen

Ganske radikalt, synes du ikke? Jesus var radikal og pengeelskerne og status dyrkerne hatet og foraktet Ham og derfor hengte de ham opp på ett trekors. Veien til Himmelen finnes, men den er smal og porten in dit er trang. Trang og smal, men ikke langt unna, Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte – det er troens ord som vi forkynner. Be Jesus in i ditt hjerte som herre og å tilgi deg dine synder, fylle deg med Hans Hellige Ånd så er du på vei i Åndens makt og ledelse på jorden og i Guds herlighet i Himmelen.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s