Gud har ikke forkastet sitt folk

Guds folk

Mange mennesker også millioner av kristne tror at Bibelen sier at kirken har overtatt jødenes plass som hans utvalgte folk, det er ikke riktig og en katastrofe for dem som tror det.

På ingen måte

Apostelen Paulus skriver slik i Romerbrevet kapittel 11 vers 1 og 2; “1 Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams slekt, av Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk som Han tidligere har vedkjent seg. …. ” Og i vers 26 og 27 som dette; 26 og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Sion, og Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. 27 For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder.

Kirken er ikke det nye Israel, og Gud har ikke forlatt sitt folk

Israel var grener på det gode oliventreet, men de ble brutt av, for at vi ikke jøder som var grener på et vilt oliventre, kunne bli podet inn på det gode oliventreet. For, fra de avbrutte grenene, Israel, skal befrieren komme fra Sion, og de skal ved tro bli podet inn, for Gud er i stand til å pode dem inn igjen på det gode oliventreet. Israel er Guds folk, menigheten er ikke det nye Israel. Jesus Kristus har to grupper av frelste mennesker, ikke jøder, som er frelst og de som er frelst av det jødiske folket. Gud har ikke forlatt sitt folk. Alle de millioner av kristne som tror at kirken har blitt det uvalgte folket i stedet for Israel, kan ikke ha lest Bibelen, eller de har ganske enkelt hoppet over Romerbrevet kapittel 11.

Hvis du velsigner Israel, vil Gud velsigne deg

Hvis du har lest Romerbrevet kapittel 11 og likevel ikke tror at Israel er Guds folk, da kan du jo bare rive dette kapittelet ut av din Bibel. Men nå er det slik at Israel fremdeles er Guds folk og Gud har lovfestet is sitt mektige Ord at de som velsigner Israel vil Han velsigne, men de som forbanner Israel vil Han forbanne. Så vær oppmerksom du som hevder å være kristen og fornekter Israel som Guds folk at du er kommet under Guds forbannelse. Gud elsker deg fremdeles for Jesus er “Ordet”. Han er Bibelen, og den eneste veien til evig liv på jorden og senere i himmelen er å kjenne Jesus. Se Johannesevangeliet, kapittel 17 og vers 3. Bekjenn din synd og velsign Israel, da vil Gud tilgi deg for Jesus tok på seg all forbannelse på korset.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s