Den fysiske verden vil løse seg opp og falle fra hverandre.

Utover marker og åser

En gang lenger fram enn vi er nå vil det komme en tid da Gud’s naturlover vill rokkes, elle bli ristet ut av sine lovbestemte spor. Som for eksempel at vannet vil overskride sine grenser og flomme utover marker, åser og daler slik Jesus beskriver det.

Du ser klart at tilgivelsen er for alle

Ordet gir deg liv, ikke denne verdens liv, men Guds liv, du går over fra eksisterende død til å eksistere levende, dine øyne åpnes og ditt hjerte tilgir, fordi du ser klart hvor stor tilgivelse du selv har fått. Tilgivelsen er for alle, OPs, ikke for alle, ikke for den og den som har forårsaket så my død og fordervelse, jo alle betyr alle.

Hvordan?

Bare les Boka som forandrer deg, ikke ved kunnskap, men ved Ordets kraft, når du leser og forstår tilføres du indre kraft og ro som øker med oppfattelsen av det som står i Boken. Det er som om freden senker seg og tryggheten roer deg og tar i eie omstendighetene og setter dine tanker i Himmelen ved Guds trone. Du lever på jorden i englenes rike.

Boka du blir klok a

Jesus snakker her om framtiden da den fysiske verden vil løse seg opp og falle fra hverandre og Gud’s lover settes ut av funksjon. Alt dette kaoset er ett resultat av den forbannelse som Adam og Eva innførte ved sin ulydighet, som Jesus utrykte det at himmelens krefter skal rokkes. Verden i dag lider under det faktum at alt har gradvis utviklet seg under denne forvitring og bare blitt verre og verre og vil fortsette slik inntil alt bare kollapser. Denne verden imidlertid kan ikke forstå dette problemet eller ta det inn over seg. Det er bare ett middel som fungerer og løser alt dette til det gode, nemlig Gud’s visdom som Han har beskrevet utførlig i sitt kjærlighets brev til alle mennesker også deg og meg, i boka du blir klok a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s