Det tredje «salige er» «Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden» tatt fra Matteus kapitel 5 vers 5.

,

Så er problemet løst

<p class="has-drop-cap has-text-align-center has-text-color" style="color:#0a493a;font-size:21px;line-height:1.4" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">Her gir Jesus oss informasjon om en helt spesiell gruppe mennesker, de som skal arve jorden, altså bli eiere av denne jorden, alle landene og all natur; elver, skoger byer, alt sammen fordi de er ydmyke. Vær så god dere ydmyke, her er alt sammen gjør hva dere vill med det, ingen andre betingelser enn at dere er ydmyke. For å forstå ydmykhet trenger vi å lære av Jesus. Han gjorde ikke sin egen vilje, han hørte hva hans far i himmelen sa, så sa han det, han så hva Hans Far i himmelen gjorde, så gjorde Han det samme.  Han fulgte Den Hellige Ånd ut i villmarken hvor det hverken var vann eller mat, han var overlatt til sin egen ydmykhet mot djevelen som angrep ham etter 40 dager da Jesus var både sulten og tørst «bare si at disse stenene skal bli til brøde så er problemet løst»,Her gir Jesus oss informasjon om en helt spesiell gruppe mennesker, de som skal arve jorden, altså bli eiere av denne jorden, alle landene og all natur; elver, skoger byer, alt sammen fordi de er ydmyke. Vær så god dere ydmyke, her er alt sammen gjør hva dere vill med det, ingen andre betingelser enn at dere er ydmyke. For å forstå ydmykhet trenger vi å lære av Jesus. Han gjorde ikke sin egen vilje, han hørte hva hans far i himmelen sa, så sa han det, han så hva Hans Far i himmelen gjorde, så gjorde Han det samme.  Han fulgte Den Hellige Ånd ut i villmarken hvor det hverken var vann eller mat, han var overlatt til sin egen ydmykhet mot djevelen som angrep ham etter 40 dager da Jesus var både sulten og tørst «bare si at disse stenene skal bli til brøde så er problemet løst»,

Forvalte sin eiendom

<p class="has-drop-cap has-text-align-center has-text-color" style="color:#0f5147;font-size:21px;line-height:1.4" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">djevelen fristet den ydmyke, den ydmyke imidlertid, siterte sin Fars ord at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Djevelen fristet Jesus to ganger til, men den ydmyke svarte med å sitere Ordet og viste sin styrke ved å beordre djevelen til å forlate Ham og engler kom og tjente ham. Den ydmyke seiret. Ydmykhet er ikke svakhet, men styrke i visdommens ord til arveberettigelse av hele jorden. De ydmyke skal råde over og forvalte sin eiendom, jorden.djevelen fristet den ydmyke, den ydmyke imidlertid, siterte sin Fars ord at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer ut av Guds munn. Djevelen fristet Jesus to ganger til, men den ydmyke svarte med å sitere Ordet og viste sin styrke ved å beordre djevelen til å forlate Ham og engler kom og tjente ham. Den ydmyke seiret. Ydmykhet er ikke svakhet, men styrke i visdommens ord til arveberettigelse av hele jorden. De ydmyke skal råde over og forvalte sin eiendom, jorden.

Spørsmål

  1. Hva er styrke?
  2. Er våre følelser for oss eller mot oss?
  3. hva eller hvem er vår fiende?
  4. trenger vi hjelp i vår ydmykhet?
  5. Fikk Jesus hjelp?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s