Dag to og tre, universet, vann og land, hentet fra første Mosebok kapittel 1 og versene 6 til 13, kommentert av ASV og spørsmål til ettertanke.

שלום חברי

Generelt

Det er ikke vanlig at teologer kommenterer disse versene, kan være fordi denne teksten ikke er så lett å forstå, kanskje fordi vi ikke har all den informasjon vi trenger. Derimot så prøver jeg å ta teksten så bokstavelig jeg kan, med den ide at hadde Moses ment noe annet så hadde han skrevet det.

Over eller utenfor

Denne hvelvingen som Moses nevner her, forstår jeg er hele universet inklusive jorden. Over denne hvelvingen eller universet er det vann. Derimot det vannet som er under hvelvingen må være på jorden. Så her beskrives vann under hvelvingen og vann utenfor hvelvingen som vann utenfor hele universet, denne oppfatningen støttes av det vi kan se i første Mosebok kapittel 7 og vers 11 under flommen hvor Gud dekker hele jorden med vann.

Strendene

I vers 9 snakker Gud til vannene under hvelvingen, altså på jorden. Han snakket, kommanderte, vannet som sannsynligvis dekket hele jordoverflaten til å samle seg til et sammenhengende vannområde på ett sted og la det tørre land komme til syne, slik snakket Gud fram havet og landet samt skille mellom disse, altså strendene. Havet ble beordret til å bli i det området det var tildelt, å ikke overskride sine lovbestemte grenser nemlig strendene.

himmelens krefter skal rokkes.

Men en gang lenger fram vil det komme en tid da disse Gud’s naturlover vill rokkes elle bli ristet ut av sine lovbestemte spor. Som at vannet vil overskride sine grenser og flomme utover marker, åser og daler slik Jesus beskriver det i Matteus kapittel 24 og vers 29; «Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle fra himmelen og himmelens krefter skal rokkes.»

Boka du blir klok a

Jesus snakker her om framtiden da den fysiske verden vil løse seg opp og falle fra hverandre og Gud’s lover settes ut av funksjon. Alt dette kaoset er ett resultat av den forbannelse som Adam og Eva innførte ved sin ulydighet, som Jesus utrykte det at himmelens krefter skal rokkes. Verden i dag lider under det faktum at alt har gradvis utviklet seg under denne forbannelsen og bare blitt verre og verre og vil fortsette slik inntil alt bare kollapser. Denne verden imidlertid kan ikke forstå dette problemet eller ta det inn over seg. Det er bare ett middel som fungerer og løser alt dette til det gode, nemlig Gud’s visdom som Han har beskrevet utførlig i sitt kjærlighets brev til alle mennesker også deg og meg, i boka du blir klok a.  

Flyktningeleirer om til byer

De kaller det klima forandringer, og det er sant, klimaet forandrer seg, og ikke til det bedre, insekter dør i millioner, fugler faller døde ned fram himmelen i tusenvis, fisk bare flyter opp døde, elefanter bare faller om. I dag i 2020 lever vi i en døende tidsalder, det er ikke bare klimaet som forandrer seg, alt er underlagt en negativ utvikling og mennesker kan ikke gjøre noe for å påvirke det, forbannelsens ildkule bare ruller og ødelegger alt på sin veg. Mitt råd til alle verdensledere regjeringer og organisasjoner er; ikke bruk milliarder av penger på prøve å redde denne verden, spar pengene og heller bruk dem på å rense land og hav for plastikk, rens luften i de store byene så folk der kan puste inn ren luft. Gjør flyktning leirene om til byer, gi menneskene der rent vann, tilfredsstillende avløpssystem og infrastruktur med skoler, universiteter, banker, butikker og helse institusjoner. Og mine damer og herrer, gi de fattige som denne verden har forårsaket, et verdig liv, det vil hjelpe dem enormt og gi dere en litt bedre samvittighet.

Gress, planter og trær

Nå tilbake til første Mosebok. Vi er nå inne i den tredje dagen i skapelsen og Gud snakker nå tilblivelse av all vegetasjon som han beskriver i to deler. Først gress og planter som setter frø og så frukttrær som bærer frukt også med frø i seg. Begge deler etter sitt slag. Gud skapte gress, planter og trær slik at de kunne formere seg selv. Gud presiserte etter sitt slag to ganger for at vi skal forstå viktigheten av å la gress, planter og trær formere seg etter sitt slag.

Å hjelpe Gud

I dag har smarte mennesker forsøkt å forbedre Gud’s skaperverk, gress, planter og trær. Jeg har levd en stund og husker hvordan appelsiner smakte, de var søte, i dag smaker de som sitroner. Det samme med jordbærene de var også søte, i dag er det som å spise en grønnsak. Også enkelte planter og blomster har forandret seg, de ser fantastiske ut i all sin fargeprakt, men de gror ikke som før og de varer ikke så lenge heller. Ikke misforstå, selvfølgelig skal vi se etter plantene våre, men bare ikke rote til, det Gud har skapt.

Din redning fra denne fortapte verden

Du trenger ikke en kirke, en pastor eller en prest for å bli frelst. Ville du like å møte Jesus nå, hvis ja kan du bare be Ham komme inn i ditt hjerte, for eksempel slik; «Jesus Kristus kom inn i mitt hjerte og ta over styringen, bli Herre i mitt liv. Jeg vet jeg er en synder, frels meg Jesus fra syndens fengsel, led meg og gi meg Din Hellige Ånd» I brevet til Romerne kapittel 10 og versene 9 til 13 vil du finne ord som forankrer din frelse. Kjære venn ikke vent, dette er timen, grip sjansen nå, håper vi sees i himmelen.

Questions

  1. Hva er klima forandringer?
  2. Hvordan skapte Gud trærne?
  3. Hva trengs for å forstå bibelen?
  4. Hva er en hvelving?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s