ASV kommentarer til, i begynnelsen og dag en, lyset og Guds navn, første Mosebok kapittel 1 versene fra 1 til 5, kommentert av ASV og spørsmålene til ettertanke

Guds navn

Det finnes bare en Gud, og Hans navn er YHWH, og original teksten for Det Gamle Testamentet er Hebraisk og navnet for Gud er disse fire konsonantene YHWH. Mellom disse plasseres tre vokaler. Ingen i dag har hørt Guds navn og vet med sikkerhet hvordan det uttales, men en ting er sikkert, Herren er ikke ett av valgene, Herren er ikke ett navn, men en tittel. YHWH er brukt 5000 ganger i Det Gamle Testamentet og var helt fra begynnelsen av Guds navn og ble kommunisert til de første menneskene Adam og Eva. I dag prøver Skolerte personer seg med flere varianter av vokaler som; YeHoWaH, uttalt Jehova, eller YaHWeH, uttalt Jave.  Imidlertid ingen vet med sikkerhet hvordan Guds navn lyder, derfor bruker jeg YHWH som også står i den originale Hebraiske teksten.

Gud eller penger

Moses skrev de fem første bøkene i Bibelen og i det første verset bruker Moses Elohim for Gud. Elohim er et flertalls ord som peker på at alle tre, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd var med på skapelsen. Ordet Elohim beskriver ikke nødvendigvis den eneste Guden, men skrevet med Stor E viser det likevel til Gud, YHWH. Ellers kan elohim beskrive hva som styrer og bestemmer, for eks. hvis penger og status styrer våre liv, er penger og status vår elohim. Slik uttrykte Jesus det samme i Matteus’ evangelium kapittel 6 og vers 24; «Ingen kan tjene to herrer. Enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Slik jeg forstår dette verset er at ved å tjene YHWH den eneste Gud så kan du ikke la penger styre dine handlinger, du vil hate og forakter pengenes makt over mennesker. Eller motsatt, hvis du lar pengene bestemme dine valg og handlemåter så er det umulig for deg å tjene den eneste Gud, da hater og forakter du YHWH.  Ganske radikalt, synes du ikke? Jesus var radikal og pengeelskerne og status dyrkerne hatet og foraktet Ham og derfor hengte de ham opp på ett kors.

Fra ingenting

Gud skapte fra ingenting himlene og jorden, først var alt bare en haug med materie, dypt vann, og mørke dekket alt som ett slør. Ingenting kunne sees, imidlertid Gud og Ordet var der og Ånden svevde over vannet. Så startet Gud alt sammen med å produsere lyset for at alle Gud’s englehærer kunne vitne om skapelsen. Lyset skinte med Gud’s klarhet og hele skapelsen kunne sees steg for steg.

Ordet

Gud brukte Sitt Ord, som er Jesus til å skape alt sammen (Johannes 1:1-3, Hebreerbrevet 1:2 og 11:3) Derfor sa Gud «la det bli lys». I sitt lys eksaminerte Han lyset og Gud så at det var godt.

Ingen stjerner, ingen måne eller sol

Mørket hersket Før lyset kom, men da det kom, lot Gud det herske bade dag og natt. Så ble det kveld og morgen den første dag. Mørket var der, lyset var skapt, kvelden og morgenen var blitt virkelighet og den første dag var over. Men legg merke til at Gud skapte lyset, natten og dagen, uten at hverken solen, månen eller stjernen fantes. Lyset, dagen eller natten avhenger ikke av at solen går ned eller opp. Vår følelse av tid er knyttet til at solen går opp og ned. Virkeligheten derimot er at solen går verken opp eller ned, den står nesten helt stille, det er ikke den som beveger seg.

Av det vi ikke kan se eller sanse på noen måte

Jorden spinner rundet sin egen akse i løpet av ett døgn og sirkulerer rundt solen i løpet av ett år. Denne spinningen og bevegelsen som jorden gjør lar oss måle og beregne dager, uker, måneder, vår, sommer, høst og vinter. Alt dette gjorde Gud uten Solen elle noe annet. Gud er ikke avhengig av noe fysisk for å få skaperverket til å fungere. Det er motsatt, det materielle, det vi kan registrere med våre fem sanser blir til av det vi ikke kan se, eller sanse på noen måte, se Hebreerbrevet kapittel 11 og vers 3.

 Kristus i oss

Hvis du ønsker virkeligheten in i ditt liv trenger du det du ikke kan se elle sanse. Alt det gode, alt det framgangsrike, alt håp om gode tider kommer fra den usynlig Gud, Hans navn er YHWH og Hans sønn er Kristus. Og den overveldende sannheten er at du kan gjøre så at Jesus flytter in i deg og tar bolig i ditt hjerte. Du kan få Den Usynlige som gjør det synlige til å vær hos deg og gi deg råd og trøst. Det er de gode nyheters hemmelighet som av Paulus ble avslørt i Kolosser brevet kapittel 1 og vers 27. Kristus i oss, herlighetens håp.

Jesus lengter etter å møte deg

Kjære venn, du trenger ingen kirke, pastor eller prest for å invitere Jesus inn til deg. Sannheten er at Han lengter etter å bli kjent med deg, her er et forslag; «Kjære Jesus ta bolig i meg og ta over styringen, bli herre i mitt liv, jeg vet jeg har mangler og gjøre gale ting, tilgi meg Jesus, frels meg og led meg inn i ditt rike og fyll meg med din Hellige Ånd.» Her er noen bibel ord som kan befeste din invitasjon, Romer brevet kapittel 10 og versene 9 til 13. Kjære venn jeg håper vi møtes i himmelen.

Spørsmål

  1. Er Jesus den eneste veien til frelse?
  2. Kan det å være god og hjelpsom hjelpe oss til frelse?
  3. Er frelsen for mordere?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s