Det fjerde «salig er” de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Tatt fra Matteus kapitel 5 vers 6, kommentert av ASV og spørsmål

Mot en evig død

Det er viktig her er at vi leser setningen som den står, Jesus beskriver her mennesker som mangler noe vitalt, noe som trengs for å overleve på samme måte som vi trenger mat og vann for å klare oss. Disse menneskene er i akutt nød fordi de mangler rettferdigheten som de er helt avhengig av for å leve, det gjelder liv eller død. Jesus sier i Johannes evangeliet 17:3 at det evige live er å kjenne Gud og Ham som Han sendte, Jesus Kristus. Å kjenne Gud og Jesus er altså evig liv, det er et liv vi kan tilegne oss her på jorden og som varer evig. Uten å kjenne Jesus og Hans Far vandrer vi her på jorden levende døde. Vi er fysisk levende, eller eksisterer, men er åndelig og mentalt fraværende fra Gud som er definisjonen på død, vi beveger oss lengre og lengre bort fra Ham mot en evig fortapelse i ekstrem pine som aldri tar slutt.

Vi forstår dem ikke

Rettferdigheten for de som kjenner Jesus Kristus er like viktig for sjelen som vann og brød er for kroppen. De som tørster etter rettferdigheten leser Ordet, studerer, forsker, hører, spør om, de graver i skriftene som om de leter etter en skatt de vet er der. Og arbeidet gir lønn som Aurora, morgenlyset på fjellet som forvandler stedet fra mørke og svake konturer og litt etter litt til høylys dag hvor Guds skaperverk trer fram i all sin prakt og fullkommenhet. Rettferdigheten handler om troen på hva Jesus Kristus har sagt og veiledning ved Den Hellig Ånd. Jesu Ord er som regel ikke nok for oss, fordi vi forstår dem ikke. Jesus sa at det var best for sine disipler at Han forlot jorden og dro opp til himmelen for da kunne Han sende Trøsteren til dem for å veilede dem i alt det Jesus hadde talt. For å bli kjent med Gud og Jesus Kristus trenger vi Den Hellige Ånd som kan trøste oss og gi oss kjennskap til Gud og Jesus og dermed gi oss evig liv som vi ser i Johannes 17:3

Så enkelt er det

Noen skriftsteder som passer; «Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere at Jeg går bort. Hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men hvis Jeg går bort, skal Jeg sende Ham til dere» Som Jesus har sagt, vi har talsmannen Den Hellige Ånd på jorden fordi Jesus dro til sin Far i himmelen. Ånden er blant oss og kan ta bolig i oss og være vår automatiske oversetter og utlegger av Jesu Ord. Om du er frelst i Jesu navn og du vil at Den Hellige Ånd skal ta bolig i deg, da ber du Ham bar komme inn; «Den Hellig Ånd ta bolig i meg og vær min rådgiver i Jesu navn» så enkelt er det. Etter på lønner det seg å lese første Korinterbrevet kapitel 14.

Fullstendig balanse

Den Hellige ånd er nå på jorden og er tilgjengelig for alle, denne Talsmannen gir mennesker som hører Ordet syndenød fordi de ikke tror på Jesus Kristus, og gir dem rettferdighet fordi troen virker uten at vi ser det vi tror på, Han overbeviser verden om dom fordi denne verdens fyrste allerede er dømt. Dette finner dere i Johannes 16 versene 8 til 11. Salig er de som tørster etter rettferdighet for de skal mettes. Mettes med hva, jo nemlig med Rettferdighet. De menneskene skal komme i fullstendig balanse og kjenne seg glad og fornøyd. Fordi Guds rike er inne i oss om vi er frelst, og består ikke i ord, men i kraft og heller ikke i å spise eller å drikke, men i rettferdighet, fred og gled i Den Hellige Ånd, se Lukkas 17:21, 1. Korinterbrevet 4:20 og Romerbrevet 14:17.

Ingen pastor eller prest

Tiden er knapp, verden blir verre og verre, moralen er på et lavmål og det unaturlige er blitt det naturlige, vi nærmer oss Sodoma og Gomorra tider hvor sex med dyr var det normale. Kjære venn det gjelder ditt liv, valget er ditt og tiden er nå, redd deg selv så kan du også redde andre, dine kjære. Det er en vei ut og Han heter Jesus og Han lengter etter deg og vil gjerne komme inn i ditt hjerte. Det er enkelt bare be Jesus komme inn; «Jesus frels meg, kom inn i mitt hjerte, bli Herre i mitt liv og ta over styringen, jeg erkjenner at jeg er en synder og trenger frelse» Du trenger ingen Pastor eller prest for å bli frelst, Jesus er tilgjengelig for alle når og hvor som helst. Hvis du trenger en resept så finner du en blant flere i Romerbrevet kapittel 10 versene fra 9 til 13.

Spørsmål

  1. Elsker Jesus alle også deg?
  2. Døde Jesus for gjeves for deg?
  3. Kommer troen av det ord som du hører?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s